aprilie 19, 2021

Acvacultura

AM POPAM a anunțat lansarea apelului cu numărul 8 din cadrul Măsurii II.2 „Investiții productive în acvacultură”. Alocarea financiară totală  pentru acest apel este de 43.350.016,18 lei, echivalentul a 8.809.188,41 euro. Beneficiari eligibili Pot solicita cereri de finanțare: IMM-uri; Persoane fizice autorizate; Întreprinderi mari; Unități de cercetare cu ...