POR 2.2 : Programul Operational Regional 2014-2020

Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijloci
Apel POR 2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Programul POR 2.2 reprezinta un apel de proiecte organizat in cadrul axei prioritare 2 ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investitii 2.2. ”Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”, cunoscut in randul antreprenorilor si ca apel POR 2.2 sau axa POR 2.2.

Aceasta prioritate de investitie sprijina dezvoltarea IMM-urilor pentru imbunatatirea capacitatilor avansate de dezvoltare a produselor si a serviciilor, in vederea cresterii competitivitatii economiilor regionale si nationale, prin accesarea acestor fonduri structurale POR 2.2

Conditii principale POR 2.2:

 • Firma existenta de minim 1 an;
 • Firma se incadreaza in categoria IMM (10 – 249 angajati);
 • Firma a inregistrat profit din exploatare la sfarsitul ultimului exercitiu financiar;
 • Finantare intre 45% si 70%;
 • Finantare cuprinsa intre minim 1.500.000 Euro si maxim 6.000.000 Euro.

Ajutor financiar nerambursabil:

 • Valoarea ajutorului financiar nerambursabil va fi cuprins intre 1.500.000 Euro – 6.000.000 Euro
 • Intreprinderi mici si microintreprinderi: 55% –  70% finantare nerambursabila 
 • Intreprinderi mijlocii: 45% – 60% finantare nerambursabila 

Solicitanti / beneficiari eligibili:

 • IMM-urile non-agricole din mediul urban si intreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural:
  • cu un istoric de functionare de minim 1 an 
  • cu profit din exploatare > 0

Locul de implementare a proiectului este situat in:

 • in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM non-agricole, exclus microintreprinderi
 • in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii non-agricole

Criterii generale de eligibilitate POR 2.2 (conditii obligatorii de respectat):

 • Nu sunt eligibile investitiile localizate in teritoriul ITI Delta Dunarii si regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov
 • La momentul depunerii solicitantul nu trebuie sa aiba datorii restante la bugetul de stat, nu trebuie sa fie in dizolvare, lichidare sau faliment

Pentru ce poate fi solicitat sprijinul? (Investitiile sprijinite):

 • Categoriile de investitii sprijinite prin intermediul acestei prioritati vizeaza:
  • Crearea unei noi unitati de productie/prestare servicii, in domeniul de activitate vizat de investitie
  • Extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului cel putin unui produs/serviciu aferent domeniului de activitate vizat de investitie
  • Diversificarea productiei unei unitati existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate, in domeniul de activitate vizat de investitie.
 • Investitii in active corporale:
  • Constructia/ modernizarea si extinderea spatiului de productie/ servicii IMM, inclusiv a uilitatilor generale aferente;
  • Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;
  • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.
 • Investitii in active necorporale:
  • Achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare
  • Realizarea de instrumente de comercializare online a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului
  • Certificarea/ recertificarea produselor, serviciilor, proceselor
  • Certificarea/ recertificarea sistemelor de management al calitatii, al mediului, etc.
  • nu este permisa doar achizitia de active necorporale in cadrul proiectului.

Definitie investitie initiala:

 • crearea unei unitati
 • extinderea capacitatii unei unitati existente, fara schimbarea fundamentala a procesului de productie
 • diversificarea productiei unei unitati prin produse care nu au fost fabricate anterior

Link util: https://finantarifirme.ro/event/por22/