Lansare estimativă: decembrie 2020

Eligibilitate solicitant

Microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii din orice domeniu de activitate și toți operatorii economici din domeniul HoReCa, inclusiv firme mari care:

  • sunt înființate înainte de 01.01.2020
  • vor încheia anul 2020 cu capitaluri proprii pozitive
  • au consum lunar de energie electrică de minimum 30.000 kW
  • au drept real de proprietate asupra imobilului unde se realizează investiția
Activități și cheltuieli eligibile
  • Cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp;
  • Cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;
  • Cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare;
  • Cheltuieli de consultanță și management de proiect;
  • Cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare;
  • Cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de stocare.
Finanțare nerambursabilă 100%

Max. 100.000 euro / beneficiar

Alocare financiară: max. 476.000.000 lei

Link program: ELECTRIC UP

Link ghid: GHID PROGRAMUL ELECTRIC UP